เปิด พญานาคทุกวันวันศุกร์ “พญาทะนะมูลพญานาค” ที่วัดป่าปากโดม

ฤทธิ์ โชคนาคา เปิดเผย พญานาคทุกวันวันศุกร์ “พญาทะนะมูลพญานาค” ที่วัดป่าปากโดม จังหวัดอุบลราชธานี
ด้วยเหตุว่าวันนี้เป็นวันศุกร์ ไบรท์ทูเดย์ (Bright Today) ต้องการจะพาสายมูทั้งหลายแหล่ มารู้จะ พญาทะนะมูลพญางู พญานาคทุกวันวันศุกร์ ที่วัดป่าปากโดมในรอบๆริมฝั่งแม่น้ำมูล อำเภอพิบูลมังสาหา จังหวัดอุบลราชธานี เป็นศาสนสถานแห่งหนึ่งที่ตั้งเด่นงดงามด้วยสถาปัตยกรรม หรือที่ราษฎรเรียกกันว่า วัดปากโดมเทวดานิมิต
มีการสร้างรูปปั้นของ ปู่ทะนะมูล โดย พระคุณครูสายฟ้า จันทะสาโร เจ้าอาวาสวัดป่าปากโดมพระคุณครูท่านเล่าว่า รูปปั้นพญานาคดังที่กล่าวมาแล้ว มีเหตุที่เกิดจากนิมิตร ก็เลยจัดผลิตขึ้น ชื่อ พญาทะนะมูลพญานาคเป็นจอมนาคาผู้ยิงใหญ่ไว้ยังรอบๆปากโดมนี้ด้วย
12 ราศี เช็กด่วน! ดวงความรัก ต้อนรับวันแห่งความรัก 2566
เช็กดวงวันนี้ วันศุกร์ที่ 3 ก.พ. 2566 ดวงทุกวันกำเนิด ฤกษ์ดี สีมงคล
“แพทย์ลักษณ์” ดูดวงชะตาราศีคนคู่ จะต้องกล้าเปลี่ยน จะเสร็จทุกอย่าง ฟันธง!! 
พญานาคทุกวันวันศุกร์ : พญาทะนะมูลพญานาค
พญาทะนะมูลพญานาค เป็นจอมนาคาผู้มีอิทธิพล ที่บริเวณลุ่มน้ำมูล ถ้าเอ๋ยถึงพญานาคราช ผู้เป็นใหญ่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จำเป็นต้องพญาศรีสุทโธ แม้กระนั้นถ้าหากเอ่ยถึงพญานาค ผู้เป็นใหญ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จะต้องเป็นพญานาคองค์นี้ ผู้เปี่ยมบารมี มีตบะญาณเก่ง ผู้ดูแลวังบาดาลแถบแม้น้ำมูลทั้งปวงเป็น พญาทะนะมูลพญางู
ปู่ทะนะมูลเป็นพญานาคใน เครือญาติเอราปถ ซึ่งวังบาดาลของท่านอยู่รอบๆ วัดป่าปากโดม อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดจังหวัดอุบลราชธานี
พญาทะนะมูลพญางู องค์นี้ถือได้ว่านาคกษัตริย์ ผู้มากมายด้วยกองทัพไพร่พลพญานาค ที่ยิ่งใหญ่มากมาย และก็ทรงมหิทธิฤทธิ์ ยากที่จะหาพญานาคใดมาประมือด้วยได้ แล้วก็ได้เคยสร้างความกล้าหาญกระหน่ำศัตรูที่หนองหารหลวง กระทั่งเกียรติศักดิ์เลื่องลือไปทั่ว ด้วยกำลังอันเป็นอย่างมาก แล้วก็ ทิพยมนยี่ห้ออันเป็นยอดเยี่ยมทำให้ พญาทะนะมูลได้ยิ่งใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
พญาทะนะมูลพญานาค ไม่ใช่แต่ว่าเป็นเลิศพญานาคทหารแค่นั้น แต่ว่ายังเป็นเลิศที่นักปฎิบัติธรรมด้วย ท่านได้บำเพ็ญบารมีในแม่น้ำมูลนี้มาอย่างนาน รวมทั้งมีความเคารพนับถือในศาสนาพุทธเป็นอย่างมาก
ภายหลังที่ พญาทะนะมูลพญางู ได้มีชื่อเสียงของเหล่ามนุษย์ ก็มีผู้คนล้นหลาม มาเคารพสักการะและก็ขอพรองค์ท่าน และก็ได้มีขึ้นควมอัศจรรย์เกิดมากมายแก่ผู้เลื่อมใส กระทั่งเป็นที่เลื่องลือของคนเรา กระทั่งมีการเรียกว่า พญานาคพ่นสินทรัพย์ เพราะเหตุว่าท่านสามารถประทานสมบัติพัสถาน โชคลาภให้แก่ผู้มาขอเป็นอย่างมาก
สาธุบารมีปู่ 

เวทมนตร์คาถาบูชา พญาทะนะมูลพญางู
พุทธะ มะอะอุ นะโม พุทธายะ
พุทโธ ธัมโม สังโฆ ยะธาพุทโมนะ
สีสะ หัสสะ สุธรรมา มณีเนาวรัตน์เอฮีสังคัง
ปิยังมะมะ เมตันจะมหาลาโภ

ปีโย นาคะสุปันนานัง อะหังวันทามิ
ทะนะมูละ นาคิบดี นะมามีหัง สิทธิลาโภ
นิรัน ตะรัง สัพพะสิทธิ ภะวันเหม็นตุ
เมอะหัง วันทามิ สัพพะโสพุทธะ
ธัมมะ สังฆะ ปูเชมิ
ติดตามข้อมูล Bright Today วิถีทางอื่นๆ
Website : BRIGHT TODAYFacebook : BRIGHT TVLine Today : BRIGHT TODAY