ยินดีปีว่ากล่าว พระมหากษัตริย์ เฝ้าฯ พระพันปีหลวง ทรงบำเพ็ญพระราชบุญกุศล วันฉลองครบรอบวันพระราชสมภพ 90 ปี

ปลาบปลื้มปีว่ากล่าว พระเจ้าอยู่หัว เฝ้าฯ พระพันปีหลวง ทรงบำเพ็ญพระราชบุญกุศล วันฉลองครบรอบวันพระราชสมภพ 90 ปี
ช่วงวันที่ 12 ส.ค. ตอนเวลาบ่าย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชแม่พันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และก็สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออกในจังหวะที่สมเด็จพระบรมราชแม่พันปีหลวง ทรงบำเพ็ญพระราชบุญกุศลเป็นการส่วนพระองค์ เนื่องในช่องทางมหามงคลวันฉลองครบรอบวันพระราชสมภพ 90 ปี วันที่ 12 ส.ค. 2565ในห้องโถงใหญ่ ชั้น 29 ตึกภูเขามิสิริมังคลานุสรณ์ โรงหมอจุฬาลงแขนณ์
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกคุณ เจ้าฟ้าเพชรกิติเตียนยาภา นเรนทิราเทวดายวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริเพชร มหาวัชรราชธิดา รวมทั้งสมเด็จพระเจ้าลูกคุณ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี สตรีรัตนราชกัญญา เสด็จออกด้วย
 



อ่านข่าวสารเกี่ยวเนื่อง
พระมหากษัตริย์ ราชินี เสด็จฯ พิธีมหามงคลฉลองครบรอบวันพระราชสมภพ 90 ปี พระพันปีหลวง
นานาประเทศแซ่ซ้อง สมเด็จพระพันปีหลวง เชิดชู ‘ทรงเป็นผู้บริจาค’
สมเด็จพระบรมราชแม่พันปีหลวง ทรงงานเยี่ยง ‘แม่กังวลลูก’
สมเด็จพระพันปีหลวง พระราชกรณียกิจ ‘ผ้าไทย’ ประจักษ์แจ้ง ‘มรดกทางวัฒนธรรม’ ส่งต่อสู่บุตรหลาน
สมเด็จพระพันปีหลวง กว่า 50 ปี มูลนิธิสนับสนุนศิลปาชีพฯ ‘ขาดทุนของฉัน เป็นผลกำไรของแผ่นดิน’