ซีพี ออลล์ พร้อมผู้ส่งเสริม มอบตู้ “รีไซเคิล”เพื่อคัดอุปกรณ์รีไซเคิล


บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ประธานร้านค้าเซเว่น อีเลฟเว่น รวมทั้งเซเว่น เดลิเวอปรี่ พร้อมกับผู้ส่งเสริม ร่วมส่ง “ตู้รีไซเคิล เพื่อคัดอุปกรณ์รีไซเคิล” ให้กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีสติปัญญาภิวัฒน์ (PAT) เพื่อต่อยอดโมเดล “ต้นกล้าไม่มีถัง” ภายใต้การขับเขยื้อนแผนการสานอนาคตการเล่าเรียน CONNEXT ED
ติดตามได้จากรายงานชุดนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *